Priser

Rådgivning koster 875 kr/time inkl. moms.

Et havebesøg af 1½ times varighed koster 2600 kr. inkl. moms.

En skitseplan for en villahave,  hvor havens overordnede linier og indretning angives, vil typisk tage omkring 8-9 timer at udføre. Resultatet er en målfast tegning med overordnet plantevalg angivet.

En detailplan til en villahave vil ofte tage omkring 10-13 timer at udføre. Med i dette er en målfast oversigtstegning og en tilhørende detaljeret planteliste. Mindre projekter som en forhave, terrasse eller indkørsel klares typisk på 5-6 timer.

Prisen afhænger naturligvis af havens størrelse og detaljeringsgrad.

Ved større opgaver kan jeg give en overslagspris efter en snak om projektet og efter at have set grunden. Jeg giver også gerne en fast pris på opgaven, hvis den er nøje defineret.

Kørsel ud over en radius på 50 km fra tegnestuen afregnes efter statens højeste kilometertakst.