Ditlevsdal Bison Farm

Da Ditlevsdal i 2018 opførte fire præriehuse til udlejning tegnede jeg både husene og arealet omkring disse.

Husene er placeret på en ret skrånende grund. For at give arealet brugsværdi og for at sikre private rum omkring husene, blev arealet formet i hhv. terrasser og skråninger i bløde former. Bisonokserne på engen foran husene er helt tæt på og samtidig kan baggrunden med det kuperede landskab nydes.

Lige nu ligger yderligere et projekt på tegnebordet. Opgaven består i at udarbejde en langtidsplan for arealerne således at de vedligeholdes efter “vild med vilje”-princippet.