Haveplan

Haveplan

En haveplan indeholder følgende:

Et besøg i din have hvor vi får afdækket dine ønsker og behov.

En plan over haven i målestoksforholdet 1:100 der viser havens indretning.

På ovenstående tegning er markeret numre refererende til en medfølgende planteliste.

Planteliste: en komplet liste over havens planter. Listen angiver danske og botaniske plantenavne, plantetæthed, samlet planteantal, blomstringsfarve og – tidspunkter samt størrelser.

En beskrivende tekst der redegør for tankerne bag haven samt detaljer omkring belægningstyper, plantevalg og udførelse.

Et opfølgende møde over telefonen eller på eksempelvis Google Meet.

Prisen på haveplanen afhænger af havens størrelse og kompleksitet. Prisen for en ´almindelig villahave´ vil typisk ligge omkring 11000 kr. inkl. moms.

Kørsel indtil 20 km. fra tegnestuen er inkluderet i dette. Kørsel ud over dette afregnes efter statens højeste takst.

Det er en forudsætning at du/I inden mit besøg har udført en opmåling af haven.