Skitseplan

Skitseplan

En skitseplan indeholder følgende:

Et besøg i din have hvor vi får afdækket dine ønsker og behov.

En plan over haven i målestoksforholdet 1:100 der viser havens indretning.

En kort beskrivende tekst der redegør for tankerne bag havens indretning og for overordnede plantevalg.

Et opfølgende møde over telefonen eller på eksempelvis Google Meet.

Prisen på skitseplanen afhænger af havens størrelse og kompleksitet. Prisen for en ´almindelig villahave´ vil typisk ligge omkring 7900 kr. inkl. moms.

Kørsel indtil 20 km. fra tegnestuen er inkluderet i dette. Kørsel ud over dette afregnes efter statens højeste takst.

Det er en forudsætning at du/I selv forinden mit besøg i haven har udført en opmåling af haven.